Plantering / Istutusta 14.4

Kissanpennut majassa

Kissanpennut majassa

Sudenpennut istuttivat kasveja

Sudenpennut istuttivat kasveja

Kissanpennut dekorerade mjölkburkar och planterade växter i dem. De tog också sticklingar från gamla växter och planterade dem. Scoutkårens gamla växter fick också ny mylla. Kissanpennut gjorde en koja, där de lyssnade på en fortsättningsberättelse. Den hade Ugglan hittat på. En ledare och ett barn var på besök från Pursitytöt.

Kissanpennut koristelivat maitopurkkeja ja istuttivat kasveja niihin. He ottivat myös pistokkaita vanhoista kasveista ja istuttivat ne. Lippukunnan vanhat kasvit saivat myös uudet mullat. Kissanpennut tekivät majan, missä he kuuntelivat jatkotarinaa.
Se oli Ugglanin keksimä. Yksi lapsi ja yksi aikuinen oli vierailulla Pursitytöistä.

Bookmark the permalink.